משולש הזהב בטיפול בזקן

משולש הזהב בטיפול בזקן

חפש מרכז
צור קשר
משולש הזהב בטיפול בזקן
משולש הזהב בטיפול בזקן
משולש הזהב - חשיבות הקשר והתקשורת בין הזקן, המשפחה והמטפלים הפורמאליים
מאת : דפנה הלפרין, מנהלת המסלול ללימודי ייעוץ גרונטולוגי במכון ת.ל.מ

הצורך של זקנים בטיפול וסיוע מחייב קשר בין שלושה גורמים חשובים: הזקן עצמו, בני משפחתו והמטפלים הפורמאליים, כאשר שני האחרונים מהווים בדרך כלל כמערכת הטיפול והתמיכה של הזקן. על כן, טובת הזקן, אשר בודאי עומדת בפניהם של גורמים אלו, מחייבת קשר הדדי פתוח ורציף ביניהם. ד"ר דלווצקי וד"ר קלרפילד, בפרק שבספר "הזקן והמשפחה", מציינים את התקשורת כאחד משלושת הדברים עליהם מבוסס "משולש הזהב" - הקשר בין המטופל, המשפחה והרופא.

התייחסות זו מתמקדת בעיקר בצורך של ערוצי תקשורת פתוחים המאפשרים זרימת מידע בין כל הגורמים. יש להרחיב הסתכלות זו בשני היבטים עיקריים: ראשית, יש חשיבות רבה לקשר בין כל אנשי הצוות הפורמאלי המטפל, הזקן והמשפחה. שנית, התקשורת צריכה להיות לא רק פתוחה אלא גם משתפת ומאפשרת! ייתכן כי כל אחד מהגורמים השותפים לטיפול בזקן רואים בדרך אחרת את טובתו של הזקן, דבר אשר יכול לכאורה ליצור ניגודי אינטרסים ובשל כך מתח ומחלוקות ביניהם.

תקשורת מאפשרת, תביא להבנה המשותפת והכרה באינטרסים של השני, ובכך לשיח משתף והידברות. התקשורת בין הזקן, המשפחה והמטפלים הפורמאליים צריכה לכלול מספר דברים בסיסיים: כבוד הדדי, הקשבה, הבנה ואמפטיה. כבוד הדדי פירושו לצאת מההנחה כי כל אחד מהגורמים במשולש הזהב, מעוניין בטובתו של הזקן ורואה כחלק מאחריותו לפעול על מנת להשיג זאת. ראשית, יש לזכור כי אדם בכל גיל הוא אדם בעל דעות, צרכים ורצונות, ללא קשר לגילו הכרונולוגי. כך, יש להקפיד ולדבר עם האדם הזקן ולא ′מעל ראשו′, ובמיוחד לכבד את זכותו להביע את דעתו ורצונו בהתייחס לדרכי הטיפול ולצרכים אחרים.

מחויבותם של בני המשפחה והמטפלים היא להתייחס אליו ככל האדם, להקשיב לו ולהיענות לבקשותיו וצרכיו במידת האפשר. באופן דומה, יש להתייחס גם לדעתם ורצונותיהם של בני המשפחה, וכן לכבד את הצוות המטפל, דרכי עבודתו והנחיותיו. הקשבה אמיתית בין הצדדים, מחייבת סבלנות, סובלנות וחוסר שיפוטיות. קיים קושי רב, במצבים של דאגה, לחץ ומתח להקשיב ולהתייחס בסבלנות לדבריו של האחר. אלו, יכולים לעסוק מחד בדאגותיו או קשייו, ומאידך בהשגותיו לגבי דרכי הטיפול.

הקשבה חסרת שיפוטיות תביא להבנת מצבם ורצונותיהם של הזקן או בני המשפחה אחד את השני כמו גם של הצוות המטפל ולהיפך. כל זאת, מחייב גם סובלנות לאחר ולשונות בין האנשים הקשורים לדעות, עמדות, צרכים, ודרכי התנהגות. 
הבנה משותפת אחד את השני, של שלושת הגורמים במשולש הזהב, יכולה לתרום רבות לשביעות רצונם מהטיפול והקשר ביניהם כמו גם תחושת הביטחון ברצון להגיע למיטב האפשרי עבור הזקן. כך, הבנת הצרכים והבעת אמפטיה תורמת לתחושה של כבוד, התייחסות ותשומת לב מיוחדת לזקן כמו גם לבני המשפחה והמטפלים הפורמאליים.

דוגמאות לתקלות בתקשורת ניתן לראות פעמים רבות בחיי היום יום, בעת הצורך להסתייע באנשי מקצוע לטיפול באדם הזקן. גב′ שולה (שם בדוי) בת ה-80, הגיעה למרכז רפואי איש שם במרכז הארץ, לשם קבלת טיפול רפואי, כשהיא מלווה בתמר (שם בדוי) בתה הבכורה. הפקידה במשרד הקבלה פנתה אל הבת וביקשה את המסמכים הדרושים. גם האחות במחלקה ביקשה מתמר להכניס את האם לחדר הבדיקות... ואילו הרופא, אשר נכנס לבדוק את שולה (האם) ביקש בכל תוקף מתמר הבת לצאת, למרות סירובה.
כאשר פונים לבן/ בת המטפל בזקן ולא לזקן עצמו ההתייחסות היא פטרונית- כאילו אינו מבין או יודע מה טוב בשבילו. ההתייחסות אינה מכבדת אותו כאדם מבלי קשר לגילו. גם התייחסות הרופא לבת אינה מכבדת אותה כמטפלת באם מחד ומאידך את האם, כמי שיכולה להחליט האם הבת תישאר בחדר עמה או לאו. ברור, כי במקרים אלה לא ניתן ביטוי לכבוד הדדי או הקשבה לצרכים של השותפים לטיפול . הדבר לא הוביל לשיתופי פעולה והביא לפגיעה בכבודו של הזקן ובטיב הטיפול שניתן לו.

הצורך בתקשורת פתוחה ומאפשרת אינו ייחודי רק בעת הזיקנה ולא דווקא בעת מצבים של טיפול, אלא הוא קיים בכל משפחה, בכל שלב בחיים, בין בני האדם, במערכות היחסים המשפחתיות, והחברתיות כמו גם בעבודה.
תקשורת פתוחה ומאפשרת, תביא לשיתוף פעולה אשר יסייע לטיפול יעיל. העברת מידע, הבעת צרכים ורצונות וכבוד הדדי יאפשרו שיח משתף ואיגום כוחות למען מטרה משותפת - טובתו של הזקן ושביעות רצון מהטיפול הניתן הן על ידי המשפחה והן על ידי הצוות המטפל.

רשת עמל ומעבר מספקת את כל השירותים הסיעודיים למטופלים סיעודיים בישראל. הקבוצה מעסיקה מטפלים סיעודיים מקומיים, רופאים ומגוון מטפלים פרא - רפואיים וכן מנהלת מרכזים גריאטריים ורשת של בתי אבות סיעודיים. עמל ומעבר משתפת פעולה עם חברת מייג′ור 22 המתמחה באיתור, הכשרה והסדרת העסקה של עובדים זרים בסיעוד. למידע ופרטים 1-700-700-390
לוגו אתר בטעינה
כל הזכויות שמורות לעמל ומעבר | מפת האתר