עזרה לעמית

עזרה לעמית

חפש מרכז
צור קשר
עזרה לעמית
עזרה לעמית
עבודה במסגרת של בית אבות סיעודי מחייבת רגישות ותשומת לב אינסופית למתרחש.
עובדי בתי אבות סיעודיים, מתמודדים עם קשיים אובייקטיבים וסובייקטיביים אשר אינם דומים כלל למקומות עבודה אחרים.

"עזרה לעמית" הוא כלי שפיתחנו כדי להעשיר ולהעמיק את הלמידה בקבוצות עמיתים ברמות השונות בחברה: מנהלי תחומים, מנהלי סניפים, מנהלי בתי אבות סיעודיים , עובדים סוציאליים, צוותים ניהוליים ומטפלים.

אנו מוצאים שהניסיון והידע הטמונים בקבוצת העמיתים הוא משאב זמין וחיוני ביותר. ערכנו אותו ככלי מובנה וטקסי, נתון במסגרת זמן ומקום. תנאים אלה מאפשרים מעבר משיחות חולין אקראיות ומשיחות אוורור לא ממוקדות לקראת שיתוף, התבוננות, חשיבה ונגיעה בליבם של הקשיים המועלים על ידי המשתתפים.

התהליך מורכב ממספר שלבים:

א. הכנה: יוזם בקשת העזרה קובע מקום, זמן ואוירה מתאימים.

ב. בקשת עזרה: הפונה מזמין את השותפים להקשיב לו ומעלה את הנושא. הפונה ער לדרך בה הוא מציג את פנייתו, הוא מתכוון לשמור על גבולות הזמן ולא להעמיס בתוכן שאינו חיוני. כאשר הפונה מסיים, הוא נותן סימן לסיום. למשל, להגיד: "סיימתי". העמיתים אינם מגיבים ולו במילה. הם מקשיבים ומנסים להבין לעומק את הקושי שמובא בפניהם.

ג. שיקוף ואימות: העמיתים מביעים במשפטים קצרים מה הם הבינו, הרגישו וקלטו ובודקים עם הפונה אם הבינו אותו כפי שהתכוון. הם משתמשים במשפטים כמו: "אני מבין שמה שקשה לך ביותר הוא…" "האם זה שלא שתפו אותך, כל כך פגע בך?" "התכוונת, ש…" הפונה מאשר, מכחיש או מתקן את השיקוף. התהליך מסתיים כאשר נוצרה הבנה בין המשתתפים.

ד. העמיתים שואלים את הפונה לשלומו והאם היה רוצה להמשיך בתהליך קבלת העזרה באופן קונקרטי יותר. אם ירצה, יציעו לו את עזרתם על ידי כך שיספרו כיצד הם חושבים שהיו פועלים במקומו במצבו. העמיתים אינם אומרים לו: "אתה צריך לעשות כך וכך…" .

ה. סיכום: שואלים את הפונה היכן הוא נמצא בתהליך ומה מצפה שיקרה בהמשך.

ניהול בתי אבות סיעודיים בהם קיים צורך יום יומי להעניק למטופלים שירות קשוב ומקצועי, מחייב אותנו בעמל ומעבר, להמשיך ולפתח כלים להעשרה ותמיכה לכלל עובדינו וכך נעשה.
לוגו אתר בטעינה
כל הזכויות שמורות לעמל ומעבר | מפת האתר